Kontakt

Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o.
ul. Kościuszki 20a
57-550 Stronie Śląskie

Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000390349
wysokość kapitału zakładowego 249 000.00 zł

NIP: PL 881-14-86-555
REGON: 021568307

fax. 74 814 29 09

W SPRAWIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE - e-mail: rezerwacja@jaskinianiedzwiedzia.pl

W POZOSTAŁYCH SPRAWACH - e-mail: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - e-mail: iod@jaskinianiedzwiedzia.pl

Dojazd

Jaskinia Niedźwiedzia znajduje się w Masywie Śnieżnika, na prawym zboczu Doliny Kleśnicy. Szukając Jaskini Niedźwiedziej na mapie, najprościej znaleźć Wrocław, od którego kierując się na południe, znajdujemy Kłodzko. Dalej leży Stronie Śląskie i poniżej niego wieś Kletno, w której odnajdziemy jaskinię.



Wyświetl większą mapę
GPS: N 50st. 14,068' E 16st. 50,558'

Samochodem Od Kłodzka kierujemy się na Boboszów Lądek Zdr. w Żelaźnie skręcamy w lewo kier. Lądek Zdr. dalej na Stronie Śląskie. Mijamy Stronie Śląskie kierujemy się do Kletna, droga skręca ostro w prawo przed Bolesławowem i wiedzie nas aż do samego parkingu przed Jaskinią Niedźwiedzią. Z parkingu pieszo do jaskini ok. 30 min. (lub dla tych, którzy nie znoszą pieszych wędrówek- melexem, bądź bryczką) możemy dotrzeć do pawilonu wejściowego Jaskini Niedźwiedziej. (Nie podjeżdżamy pod sam pawilon wejściowy, ze względu na ścisłą ochronę najbliższego otoczenia jaskini). Jadąc z Bystrzycy Kłodzkiej możemy skrócić sobie drogę, skręcając we wsi Sienna w prawo i dalej dość wąską i krętą drogą udajemy się do samego Kletna.