Regulamin

REGULAMIN WEJŚĆ
na trasę ekstremalną
w Starych Dolnych partiach Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie

1. Wejścia w Stare Dolne Partie Jaskini Niedźwiedziej są to wejścia amatorskie o charakterze wejść speleologicznych. W związku z tym oczekuje się o uczestników wejść odpowiedniej kondycji fizycznej i braku przeciwwskazań lekarskich.
2. Na trasę mogą wchodzić osoby pełnoletnie, po podpisaniu stosownego oświadczenia (zał. nr 1 do Regulaminu).
3. Grupy mogą liczyć maksymalnie 6 osób + przewodnik.
4. Podstawowa cena wstępu od 1 osoby wynosi 300,- zł.
5. Czas przejścia wynosi ok. 2-3 godz. (w zależności od liczebności i sprawności grupy)
6. Organizator w ramach opłaty zapewnia: obsługę wykwalifikowanego przewodnika, specjalistyczny kombinezon speleologiczny, kask wraz z oświetleniem oraz rękawice ochronne. Udostępnia pomieszczenie z przebieralnią, w którym odbywa się przygotowanie do wejścia.
7. Uczestnicy wejść korzystają z własnego obuwia.
8. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie wejścia: przynajmniej 2 dni przed terminem.
    Tel. 74/8141250  lub  mailem  ekstremalna@jaskinianiedzwiedzia.pl
9. Godziny wejść ustalane są indywidualnie.
10. W czasie przejścia uczestnicy są zobowiązani podporządkować się poleceniom przewodnika.

11. Kierując się bezpieczeństwem uczestników, przewodnik w skrajnym przypadku może odmówić wejścia osobom, które z różnych przyczyn nie kwalifikują się do przejścia tasy.