Skip to main content

Spodní části
Medvědí jeskyně

Tedy části jeskyně mimo turistickou trasu. Jedná se o jeskyni s velkou rozmanitostí. Od stísněných a bahnitých chodeb až po chodby, závaly, kleště a rozměrné jeskynní sály plné krásné výzdoby z květnatých kamenů.

Medvědí jeskyně není přístupná turistům.

Je to jeskyně s velkou rozmanitostí. Od stísněných a bahnitých chodeb až po chodby, závaly, svorky a rozsáhlé jeskynní sály plné nádherné výzdoby z květnatých kamenů. Vše začíná Velkou puklinou, která spojuje "turistické" patro s nižšími patry. Pomocí Extrémní stezky mohou bez zvláštních povolení sestoupit do Starých dolních částí lidé, kteří chtějí zažít parádní dobrodružství.

Przewodnik wchodzi do dolnej partii jaskini niedźwiedziej

Staré spodní části

Je to systém těsných chodeb, skalních bloků a malých sálů. Z větší části jsou tyto části vyplněny mladými jeskynními nánosy, bez zvířecích kostí. Mezi nejzajímavější místa patří např: Žirafí místnost s pěknými vápennými mléčnými kryty a neobvykle vodotvorným stropem, Bloková místnost vyplněná velkými skalními bloky a Místnost s vodopádem. Tam skutečně zurčí potok, ale "vodopád" je třeba hledat na bit..... protože je vysoký asi 30 cm. Jeho voda teče dále do takzvaných Bahenních chodeb.


 • Nové dolní části

  Nové dolní části jsou sekcí určenou pouze pro speleology. Tyto sekvence byly objeveny v lednu 1972. Zasloužila se o to skupina místních jeskyňářů ve složení: Zdzisław Dumański, Krzysztof Łukaszewicz, Jerzy Panek a Jerzy Bieroński.

  Více než 40 let po jejich objevení jsou stále předmětem výzkumu a průzkumu a také přísné ochrany. Jedná se o rozsáhlou soustavu chodeb a sálů s velkolepou výzdobou z opukových kamenů. Nechybí ani stísněná a těžko průchodná místa, proto je vstup do Nových dolních částí povolen pouze speleologům s příslušným povolením. Nejznámější místa, která jsou symbolem a ochrannou známkou Nových dolních dílů, jsou např: Šampaňská síň, Diamantová chodba s velmi bohatým kapkovitým pokryvem. Mezi méně známé a hůře přístupné části patří Bahenní příčky s meandrem, Chodba s útesem nebo Chodba kalcitového proudu.

 • Zaciskowe korytarzyki

  Do Nowych Dolnych Partii Jaskini Niedźwiedziej, schodzi się przez ciasne, zaciskowe korytarzyki. Za zaciskiem i obłoconym kilkunastometrowym progiem znajduje się Salka z Okienkiem. Nad tą Salką rozciąga się system szczelin i korytarzyków stających dęba, jak korkociągi. Dalsza część drogi to poziomy korytarzyk o trójkątnym przekroju i dnie wyścielonym śliskim błotem. Jedzie się w nim na brzuchu aż do miejsca, gdzie przybiera on kształt dość ciasnej pionowej szczeliny. Dno obniża się i wypełnia rzadkim błotem, na którym zalega woda. Ten fragment drogi można przebyć górą, śliską błotną zapieraczką, trawersując w poprzek tak zwanej Ściany Płaczu albo zdecydować się na pięciometrowe czołganie w niskiej rurze wypełnionej błotem o konsystencji śmietany i temperaturze około 6 stopni. Jeszcze kilkanaście metrów niskiego korytarzyka i nagle widać ogromny, jak na warunki sudeckie, korytarz. Jego dno zawalone jest blokami wapiennymi, a w stropie znajduje się komin, do końca którego nie sięga światło mocnej latarki. Po kilkunastu metrach zaczyna się Sala Szampańska, jedna z większych w „starej” Jaskini Niedźwiedziej.

 • Sala Szampańska

  Prawą stronę Sali Szampańskiej pokrywa gruba i bardzo urozmaicona polewa naciekowa, spływająca ze ścian z wysokości kilkudziesięciu metrów i sięgająca skalnych bloków dna. Tworzy ona kaskady z draperiami i stalaktytami, a od dołu obramowana jest misami martwicowymi wypełnionymi wodą.

  Po pokonaniu szczelinami blokowiska oraz kilkunastu metrów wąskiego korytarza z ostrymi zębami i żebrami dochodzimy do dość obszernego zawaliskowego korytarza, prowadzącego do Ronda – niewielkiej zagłębionej salki wypełnionej naciekami. Od niej promieniście rozchodzi się kilka korytarzy. Dno Ronda zalegają bloki skalne i polewy naciekowe, między którymi, przelewając się przez kilka mis, przepływa podziemny potok. W wodzie Ronda żyje niewielki, biały i ślepy skorupiak – studniczek (Niphargus tatrensis).

 • Korytarz Kalcytowego Potoku

  Od Ronda w górę odchodzi Korytarz Kalcytowego Potoku, dość stromy korytarz o dnie i ścianach pokrytych pokrywami kalcytowymi. Przypomina wyglądem zastygły w biegu górski potok. W prawo, w stosunku do wejścia, znajduje się niewielkie płaskie przejście do Korytarza Diamentowego.

  Korytarz ten, rozbudowany na szerokiej, skośnej szczelinie, z lewej strony pokryty jest w całości białymi naciekami kalcytowymi. Spotykamy tu te same formy depozycji wapiennych co w Sali Pałacowej, tyle że wielokrotnie większe. Niektóre draperie mają ponad metr szerokości, duże, głębokie misy wypełnione są zielonkawą wodą, a na ich dnie iskrzą się kalcytowe szczotki. Korytarz Diamentowy zamyka ogromna kolumna naciekowa o średnicy ponad 4 m u podstawy. Prawą jego stroną, w głębokiej szczelinie, płynie potok, przelewający się przez system studzienek, wydając charakterystyczne podzwaniające dudnienie. Partie Korytarza Diamentowego są jednolicie białe. Przedłużeniem Korytarza Diamentowego są dwa równolegle biegnące korytarze zwane Prawym i Lewym Wąsem. Ten na lewo doprowadza do dużego zawaliska, w stropie którego odkryto w 2012 r. przejście do dalszych – wcześniej nieznanych partii Jaskini - Partii Mastodonta… ale to już osobna historia.

Medvědí jeskyně v Kletně je součástí společnosti: Stroński ParkActivity "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o. o. se sídlem Stronie Śląskie, ul. Kosciuszko 20a.