Skip to main content

Grafik jaskini

Grafik pracy przewodników Grafik dyżurów Jaskini Niedźwiedzia Grafik dyżurów Jaskini Niedźwiedzia GRAFIK DYŻURÓW - KWIECIEŃ 2024  GRAFIK DYŻURÓW - MAJ 2024

Czytaj więcej

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów Zapoznaj się z regulaminem rezerwacji i sprzedaży biletów. Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓWDO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Celem regulaminu jest ustalenie zasad sprzedaży i rezerwacji biletów do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, zwanej dalej Jaskinią, prowadzona przez Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., zwanym dalej SPA, oraz warunków ich odbioru przez kupującego. II. ZAKUP BILETÓW do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie można dokonać: za pośrednictwem...

Czytaj więcej

Regulamin dla zwiedzających

Regulamin dla zwiedzających Zapoznaj się z regulaminem dla zwiedzających Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie. Regulamin dla zwiedzających Rezerwat przyrody "Jaskinia Niedźwiedzia" jest szczególnym obiektem, w którym przedmiotem ochrony jest Jaskinia Niedźwiedzia, wraz z jej całym systemem krasu podziemnego i powierzchniowego oraz zespołami roślinnymi i faunistycznymi. Rezerwat jest cennym obiektem dla badań naukowych oraz celów dydaktycznych i turystycznych. (Zarz. MLiPD z dn.21.07.1997r.|) Podlega ochronie na mocy Ustawy o Ochronie Przyrody. Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej odbywa się...

Czytaj więcej

Regulamin filmowania i fotografowania

Regulamin filmowania i fotografowania Zapoznaj się z regulaminem filmowania i fotografowania przez zwiedzających na trasie turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Regulamin filmowania i fotografowania przez zwiedzających na trasie turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie Fotografowanie i filmowanie podczas zwiedzania trasy turystycznej Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie możliwe jest wyłącznie po wykupieniu specjalnych biletów zgodnie z cennikiem użytkownika: Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. Osoba, która wykupiła w/w bilet (naklejkę) powinna umieścić...

Czytaj więcej

RODO

RODO Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. Szanowni Państwo, zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które jest stosowane...

Czytaj więcej

Regulamin użytkowania Jaskini Niedźwiedziej

Regulamin użytkowania Jaskini Niedźwiedziej Zapoznaj się z regulaminem użytkowania Jaskini Niedźwiedziej Regulamin użytkowania Jaskini Niedźwiedziej Regulamin turystycznego użytkowaniaJaskini Niedźwiedziejpołożonej w rezerwacie przyrody"Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie.   I. Postanowienia ogólne § 1. Regionalny Dyrektor, w porozumieniu z Nadleśnictwem, zezwala Gminie Stronie Śląskie na użytkowanie turystyczne Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, zwaną dalej "jaskinią", położonej w rezerwacie przyrody "Jaskinia Niedźwiedzia", na terenie stanowiącym w większości własność Skarbu...

Czytaj więcej

Trasa ekstremalna - krótki test

Trasa ekstremalna - krótki test Zanim skorzystasz z trasy ekstremalnej wykonaj nasz krótki test Trasa ekstremalna - krótki test WAŻNE INFORMACJEczyli co należy wiedzieć przed wejściem i co należy zabrać ze sobą: W ramach opłaty za wejście zapewniamy: KOMBINEZON SPELEOLOGICZNY, KASK, OŚWIETLENIE, RĘKAWICZKI OCHRONNE (wampirki) - jeżeli ktoś bardzo marznie w ręce można zapewnić sobie coś grubszego. 1.Trasa ekstremalna w Jaskini Niedźwiedziej przeznaczona jest dla osób pełnoletnich lub od 16 l. pod opieką rodzica. 2. Wymagana jest dobra sprawność fizyczna i brak przeciwzkazań zdrowotnych, jak...

Czytaj więcej

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 2. Cel i zakres zbierania danych 3. Podstawa przetwarzania danych 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 5. Pliki „Cookies” 6. Postanowienia końcowe 1. Postanowienia ogólne Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.jaskinianiedzwiedzia.pl. jest Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o., adres siedziby: 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 20a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem...

Czytaj więcej

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, jest częścią spółki: Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 20a.